çekememek

-i
1. 无法拉动: Tek at koca arabayı çekemiyor. 一匹马拉不动这辆大车。
2. 不能忍受, 受不了: Ben onun hırçınlığını artık çekemem. 我再也受不了他那暴躁的脾气了。
3. 嫉妒, (因嫉妒而)看不惯: Bu iki tüccar birbirini çekemez. 这两个商人谁也看不惯谁。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • çekememek — i 1) Çekme işini yapamamak 2) mec. Katlanamamak Ben onun hırçınlığını artık çekemem. 3) mec. Kıskanmak Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çekememe — is. Çekememek işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • günülemek — i, hlk. Kıskanmak, çekememek, haset etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hasetlenmek — nsz Kıskanmak, çekememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • haset etmek — kıskanmak, çekememek, günülemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alıp verememek — (biriyle) anlaşamamak, çekememek, geçinememek Onunla alıp veremediğiniz nedir, ne alıp veremiyorsunuz? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • içi götürmemek — 1) acıklı bir durum karşısında dayanamamak 2) kıskanmak, çekememek 3) vicdanına sığdıramamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • istirhamkâr — (A. F.) [ رﺎﮑﻡﺎﺣﺮﺘﺱا ] yalvarırcasına. ♦ istirkab etmek çekememek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • tepsemek — haset etmek, günülemek, çekememek I, 463; III, 283bkz: tepzemek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • tepzemek — haset etmek, günülemek, çekememek, I, 19; III, 283bkz: tepsemek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • yaysamak — haset etmek, çekememek, I, 155 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.